Bạn chỉ giỏi hơn
nếu bạn đọc sách

Margaret Fuller nói “Hôm nay là người đọc, ngày mai là lãnh đạo”. Lecttr mang đến cho bạn trải nghiệm đọc hơn 400 bài viết được hay nhất, gần gũi nhất về kiến thức phổ thông, chia sẻ kinh nghiệm, kĩ năng và hơn thế nữa!

Thích gì đọc nấy!

Tham gia Lecttr Readers và nhận ngay những bài viết mà bạn yêu thích, theo dõi tác giả và hơn thế nữa!

Nổi bật trên Lecttr

Lớp 10

 1. Lớp 10
 2. Lớp 11
 3. Lớp 12
 4. Tiếng Anh lớp 10
 5. Tiếng Anh lớp 11
 6. Tiếng Anh lớp 12
Các từ dễ nhầm Assemble/ Gather/ Collect/ Convene “Assemble” = “Gather” tập trung, tập hợp lại (cùng đến một nơi nào vì mục đích chung). A crowd had assembled outside the gates before we came. “Collect” tập hợp, thu thập (gom lạ
 1. Chương 4: Các định luật bảo toàn
 2. Lớp 10
 3. Vật lý lớp 10
Công Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát: Nếu lực không đổi F tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc thì công của lực F được tính theo công thức: A=
 1. Chương 4
 2. Đại số
 3. Lớp 10
 4. Toán lớp 10
Khái niệm bất phương trình một ẩn Bất phương trình một ẩn Bất phương trình một ẩn là một mệnh đề chứa biến có một trong các dạng  trong đó là các biểu thức chứa cùng một biến .   Điều kiện xác định của bất phương tr�
Next

Lớp 11

Next

Lớp 12

Next